Initial symptom diagnosis / Spine

ปวดหลังจากอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บที่หลังขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยแบ่งได้ 2 ประเภท
อุบัติเหตุไม่รุนแรง เช่น ลื่นล้ม บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น เป็นกลุ่มที่พบได้บ่อย โดยส่วนใหญ๋เกิดการการฉีกขาดของกล้ามเนื้อหลัง หรือหมอนรองกระดูก แต่ในคนที่มีปัญหากระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจพบว่ามีกระดูกสันหลังยุบได้ อาการเด่นคือเรื่องปวดตึงหลังจะปวดมากขึ้นเวลาขยับ
อุบัติเหตุรุนแรง เช่น ตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น พบการบาดเจ็บไม่มากไปจนถึงรุนแรงถึงกระดูกสันหลังหักเคลื่อนได้ ถ้ากระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็จะมีอาการชา อ่อนแรงร่วมด้วยได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • กล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บ (Back muscle strain)
  • กระดูกสันหลังหัก (Spine fracture)
  • กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
  • กระดูกสันหลังยุบจากกระดูกพรุน (Osteoporosis vertebral compression fracture)

เมื่อไรที่ควรมาพบแพทย์

  • อาการปวดรุนแรง พักแล้วไม่หายปวด
  • ปวดหลังร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรงร่วมด้วย
  • ปวดหลังจากอุบัติเหตุรุนแรง
Fri, 18 Jun 2021
Related doctors
top line