Initial symptom diagnosis / Shoulder

ปวดหัวไหล่เรื้อรัง ยกแขนไม่ขึ้น

อาการปวดหัวไหล่และยกแขนได้ไม่สุด เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากเส้นเอ็นหัวไหล่มีการอักเสบ เปื่อย หรือฉีกขาด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการใช้งานหัวไหล่เป็นเวลานานหลายปีจนเกิดเป็นความเสื่อมเกิดขึ้น

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้

● เส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบ
● เส้นเอ็นหัวไหล่เสื่อม หรือฉีกขาด
ข้อไหล่เสื่อม

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์

● อาการปวดไหล่เป็นเรื้อรัง ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
● ปวดไหล่เวลากลางคือ หรือเวลาพัก
● มีอาการอ่อนแรง เช่น ยกแขนเพื่อหวีผมไม่ได้
● อาการปวดรบกวนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Fri, 18 Jun 2021
top line