ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / Hip

อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

ปัจจุบันการเล่นกีฬาชนิดต่างๆได้รับความนิยมมากขึ้น การเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาจึงมากขึ้นตามไปด้วย บริเวณเท้าและข้อเท้าเป็นอวัยวะที่สามารถเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้บ่อย โดยชนิดกีฬาที่สามารถเกิดการบาดเจ็บได้บ่อย เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, เทนนิส, แบตมินตัน, วิ่ง

โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา

● เส้นเอ็นบาดเจ็บฉีกขาด
● กระดูกหัก
● ข้อเคลื่อน
● กระดูกอ่อนบาดเจ็บ

Fri, 18 Jun 2021
top line