Initial symptom diagnosis / Spine

เดินยืนแล้วมีอาการปวดหลัง ชา อ่อนแรงขาร่วมด้วย

ในคนสูงอายุที่มีกระดูกสันหลังเสื่อม ทำให้ช่องไขสันหลังที่มีเส้นประสาทอยู่ตีบแคบลง หรือที่เรียกว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท จะทำให้มีอาการปวดหลังหรือไม่ก็ได้ แต่จะมีอาการเด่นคือ เวลายืน เดิน ไปได้สักระยะรู้สึกเหมือนปวดช่วงสะโพกด้านหลัง ร้าวลงขา ชา รู้สึกว่าขาไม่มีแรง เป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ (Neurogenic claudication) แต่เมื่อได้นั่งพักจะทำให้ดีขึ้นสามารถเดินต่อได้ ปัญหานี้พบมากที่กระดูกสันหลังส่วนเอวเพราะต้องรับน้ำหนักตัวและมีการเคลื่อนไหวมากตลอดเวลา

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้แก่

เมื่อไรที่ควรมาพบแพทย์

  • มีอาการจนทำให้การเดินยืนลำบาก
  • อาการเป็นมากกว่า 1 เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้น
  • นอนหรือนั่งพักแล้วยังมีอาการชาหรืออ่อนแรงขาตลอดเวลา
Fri, 18 Jun 2021
Related doctors
top line