Initial symptom diagnosis / Shoulder

โรคข้อไหล่ติด

ไหล่ติดเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยกลางคน อาการของโรคไหล่ติดคือ มีอาการปวดไหล่เวลาขยับ เช่น เอื้อมมือไพล่หลังหรือยกแขนกางแขนเพื่อหยิบของ สาเหตุเกิดจากเยื่อบุข้อไหล่มีการอักเสบและหนาตัวขึ้น ไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้ขยับหัวไหล่แล้วมีอาการเจ็บ

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● ขยับหัวไหล่แล้วมีอาการเจ็บ โดยเฉพาะในท่าทางพิเศษ เช่น มือไพล่หลังแล้วเจ็บ เอื้อมมือยกแขนแล้วเจ็บ
● อาการเจ็บรบกวนการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Fri, 18 Jun 2021
top line