ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ โรคเบาหวาน


การศึกษา

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line