ไลฟ์สไตล์ข้อดีมีสุข / วิ่งตามเขาก็เจ็บใจ แต่…วิ่งอย่างไรให้ไม่เจ็บเข่า?

วิ่งตามเขาก็เจ็บใจ แต่…วิ่งอย่างไรให้ไม่เจ็บเข่า?

คุณหมอกร คุณหมอแพน จากโรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข หรือ KDMS Hospital จะมาแนะนำ วิธีวิ่ง ว่ามีเทคนิคอย่างไร ให้ไม่มีอาการบาดเจ็บร่างกายโดยเฉพาะคนที่มักจะ วิ่งแล้วเจ็บเข่า วิ่งแล้วปวดเข่า หรือ วิ่งแล้วเจ็บข้อเท้า

Mon, 13 Sep 2021
top line