ข่าวสารและกิจกรรม

Management Team from FWD Life Insurance visits kdms, a Specialized Hospital for Orthopedic and Joint Conditions

Fri, 10 Feb 2023

On February 8, 2566, kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions, had the privilege of hosting a visit from the management team of FWD Life Insurance. The event was graced by Khun Pitchayapa Rungwanontchai, Chief Operating Officer, who delivered a warm welcome speech, followed by Korakot Thamphongsri, M.D., Director of Medical Department, who introduced the “kdms protocol,” a comprehensive treatment approach that synergizes the expertise of Orthopedics, Rehabilitation, and Physical Therapy. This protocol ensures precise and targeted treatment, enabling every patient to get back to their normal lives as they desire, aligning with the brand’s concept of “Strengthen Possibilities: Empowering All Movement.”

Korakot Thamphongsri, M.D., Medical Director

At the event, there were also lectures on today’s most common musculoskeletal conditions, presented by Napon Sinthuvanich, M.D., hip and knee replacement surgeon, and Jirachai Pisutbenya, M.D., spine surgeon. They shared knowledge on knee and hip osteoarthritis and spine disorders, along with answering questions to the participants.

Napon Sinthuvanich, M.D., hip and knee replacement surgeon, shared knowledge on knee and hip osteoarthritis and spine disorders.

Jirachai Pisutbenya, M.D., spine surgeon, shared knowledge on spine disorders.

 
ทั้งนี้ รพ. ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ตัวแทนประกัน FWD ประกันชีวิต ที่ร่วมเยี่ยมชม พูดคุย ปรึกษาปัญหาสุขภาพทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อในงานที่จัดขึ้น ทุกท่านเปรียบเสมือนสื่อกลางในการให้ข้อมูลทางการรักษาพยาบาล แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต ของ FWD ทุกท่านได้ทราบข้อมูลและความเชี่ยวชาญของแพทย์ และกระบวนการรักษาของรพ.เฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms  อีกทั้งยังเป็นการยืนยันการใช้สิทธิเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลโดย FWD ไม่ต้องสำรองจ่าย ณ รพ.เฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms

For inquiries or further assistance, please feel free to contact us at 02-080-8999.

ข่าวสารและกิจกรรม
08 Sep 2023

On December 17, 2022, kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions, organized a lecture titled "How to Care for Your Knees and Prevent Knee Degeneration" by Wachara​ Maneeratroj, M.D., an...

08 Sep 2023

kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions, organized the activity “Good Joints at Your Doorstep”, to provide free health examinations for individuals experiencing bones, joints, and muscles pain...

08 Sep 2023

On February 25, 2023, kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions, opened its doors to warmly welcome students from Glory Singapore International School – allowing students to gain firsthand e...

ผ่าตัด Endoscope
02 Jun 2023

The training session was held to enhance the skills and knowledge of the medical staff at kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions. We were honored to have Prof. Rattalerk  Arunakul, M.D.,...

10 Feb 2023

On February 8, 2566, kdms, a specialized hospital for orthopedic and joint conditions, had the privilege of hosting a visit from the management team of FWD Life Insurance. The event was graced by Khun Pitchayapa...

30 Nov 2022

The prestigious award announcement ceremony "Marketing Excellence Awards 2022" for online marketing campaign was held in Thailand for the first time at Pullman Grand Sukhumvit Bangkok Hotel. Organized by...

02 Mar 2022

On Wednesday, 2 March 2022, "Khordee Meesuk" or kdms, a specialized hospital for bone and joint conditions, held a press conference to unveil its official launch. The event was graced by special guests "Khun Boy -...

29 Jan 2022

On January 29, 2022, Assoc. Prof. Rapeepat Narkbunnam, M.D. along with Napon Sinthuvanich, M.D., highly experienced orthopedic surgeons specializing in knee and hip joint replacement surgery shared valuable insights...

13 Jan 2022

kdms Hospital is delighted to offer an exclusive discount of over 20%* to all patients who utilize our services, starting from today until March 9, 2022. This special promotion covers the following services: ✔️...

10 Jan 2022

kdms Hospital provides initial diagnostic examinations including knees, hips, wrists, elbows, spine, shoulders, feet, and ankles, along with sports medicine. Our comprehensive approach offers complete and thorough...

04 Jan 2022

Since 2021, Thailand has fully transitioned into an ageing society, with people aged 65 years and above accounted for 14% of the population, and this proportion is expected to unceasingly increase in the future. In...

top line