บริการของเรา / การให้การรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆที่เน้นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

การให้การรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆที่เน้นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

การให้การรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆที่เน้นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด
1. การให้ยาชนิดต่างๆ
2. การฝังเข็มเฉพาะที่หรือการฉีดยาเฉพาะที่
3. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Extracorporeal shock wave therapy
4. การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง High intensity laser therapy
5. การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic stimulation
6. การสั่งการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ
7. การแนะนำท่าบริหารกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกาย
8. การสั่งการรักษาด้วยวารีบำบัด (Hydrotherapy)
9. การสั่งกายอุปกรณ์ต่างๆ แผ่นรองเท้า
top line