แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Arthroscopic ACL Reconstruction Package

Minimally Invasive Surgery for knee joint injuries, for example, Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries or other related knee joint diseases performed by sports medicine and shoulder surgeons

package 221,000* บาท
package สิ้นสุด 30/09/2023

เหมาะสำหรับ

  • Patients who are eligible to use this treatment program are those who have never undergone Arthroscopic ACL Reconstruction before.
  • Patients who are eligible to use this treatment program are those recommended by the treating physician
รายละเอียดแพ็กเกจ
  • Standard Inpatient Room (3 Days / 2 Nights)
  • Including nursing services, hospital services, meals, and medical equipment charges used for patient care (as specified)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • The Hospital reserves the right to change the terms and conditions of the service and prices without prior notice.
  • The specified price is for Thai patients. For foreign patients, please inquire about the price and additional conditions from the Hospital

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • Standard Inpatient Room (3 Days / 2 Nights)
  • Including nursing services, hospital services, meals, and medical equipment charges used for patient care (as specified)

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

Minimally Invasive Surgery for knee joint injuries, for example, Anterior Cruciate Ligament (ACL) injuries or other related knee joint diseases performed by sports medicine and shoulder...
package 221,000* บาท
package สิ้นสุด 30/09/2023
Arthroscopic shoulder surgery to treat rotator cuff tear, shoulder osteoarthritis , or other shoulder-related diseases by a team of sports medicine and shoulder...
package 252,000* บาท
package สิ้นสุด 30/09/2023
top line