Initial symptom diagnosis /

คุณมาลี ลือนุ้ย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน รวมถึงแม่บ้าน พยาบาล Part time ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี อยากให้โรงพยาบาลรักษาบุคลากรที่ดีแบบนี้ไว้ และส่วนตัวให้คะแนนในระดับ 5 ดาว ประทับใจมาก การมารักษาครั้งนี้ถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก

Fri, 11 Mar 2022
Related doctors
Patient testimonials
top line