Our services / การรักษาโรคมือ ข้อมือ และแขน ที่ kdms

การรักษาโรคมือ ข้อมือ และแขน ที่ kdms

มือและแขนของเราเป็นส่วนของร่างกายที่มีความสลับซับซ้อน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท การบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึ้นกับมือและแขนของเราจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมาก ภาวะผิดปกติส่วนนี้มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากการใช้งานซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุต่ออวัยวะส่วนนี้ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาการเจ็บ ปวด ชา หรือแม้แต่การใช้เคลื่อนไหวของข้อที่ไม่ปกติ อาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจรักษา และดูแลโดยศัลยแพทย์ทางมือที่มีความละเอียด คุ้นเคยกับโครงสร้างขนาดเล็กที่ซับซ้อนของมือและแขน

การวางแผนรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านนี้จะคำนึงผลลัพท์การใช้งานของมือให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความต้องการและความถนัดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปรับพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวัน การใช้ยารักษา กายภาพบำบัด หรือการผ่าตัดเมื่อถึงข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม ศัลยแพทย์ทางมือต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่มีประสบการณ์โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานมือและแขนด้านนั้นใกล้เคียงปกติที่สุด บาดเจ็บน้อยที่สุด

โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน

  • เจ็บบริเวณมือและนิ้ว นิ้วล็อก
  • เจ็บบริเวณข้อมือและข้อศอก มือส้นหรือแพลง
  • เอ็นข้อมือฉีกขาด
  • ปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบ
  • อาการชามือ ผังพืดทับเส้นประสาท
  • การบาดเจ็บของแขนหลังอุบัติเหตุ
  • กระดูกหักในบริเวณแขน มือ และนิ้ว
  • เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ
Oral pain relievers

Related packages
การผ่าตัดคลายปลอกหุ้มเส้นเอ็นนิ้วมือเพื่อรักษาอาการเจ็บ นิ้วงอเหยียดสะดุดจากโรคนิ้วล็อก โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญด้านมือ ข้อมือ และเเขน...
package 16,000* บาท
package สิ้นสุด 30/11/2022
การผ่าตัดคลายพังผืดที่กดทับเส้นประสาทที่ข้อมือผ่านการส่องกล้อง แผลเล็ก อยู่ในตำแหน่งข้อมือซึ่งไม่ขัดขวางการใช้งานของมือ ทำให้ฟื้นตัวกลับไปใช้งานได้เร็ว...
package 50,000* บาท
package สิ้นสุด 30/11/2022
Our services
top line