Our services / การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ kdms

การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ kdms

กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบนตั้งแต่ศีรษะลำตัวแล้วผ่านลงไปยังช่วงล่าง มีข้อต่อเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และยังมีหน้าที่ในการปกป้องเส้นประสาทที่อยู่ภายใน เป็นโครงสร้างของร่างกายที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเกือบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือแม้แต่การนอนก็ตาม เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติก็จะนำมาซึ่ง อาการเจ็บปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขาอ่อนแรงชาเวลาเดินยืน ปวดคอร้าวลงสะบักหรือแขน ก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังKDMS เป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการหาสาตุและให้การรักษา โดยทำการออกแบบการรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เราให้การรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัด และรักษาโดยการผ่าตัดแบบแผลเล็กบาดเจ็บน้อย ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง ทำให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้สามารถรักษาโรคได้อย่างตรงจุด ปลอดภัย และกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข

โรคหรืออาการที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ

  • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังผิดรูป
  • โรคกระดูกสันหลังทรุดตัวจากกระดูกพรุน
  • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ
  • กระดูกสันหลังเคลื่อน
  • อาการปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอร้าวลงแขน
  • อาการปวดหลังช่วงเอว
  • อาการปวดคอร้าวไปไหล่หรือสะบัก
การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง (Vertebroplasty)

Customer testimonials

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน รวมถึงแม่บ้าน พยาบาล Part time ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี อยากให้โรงพยาบาลรักษาบุคลากรที่ดีแบบนี้ไว้ และส่วนตัวให้คะแนนในระดับ 5 ดาว ประทับใจมาก การมารักษาครั้งนี้ถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก

คุณมาลี ลือนุ้ย


Related packages
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Hip & Spine กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง เพื่อให้ทราบสภาวะความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพรุน...
package บาท
รักษาโรคทางกระดูกสันหลังด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง...
package บาท
ผ่าตัดส่องกล้อง Endoscope 1 ระดับ เพื่อรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง...
package บาท
Our services
top line