บริการของเรา / Lumbar discectomy

Lumbar discectomy

Lumbar discectomy
  • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic spine surgery)
  • การผ่าตัดด้วยกล้องขยายไมโครสโคป (Microscopic spine surgery)
top line

Login