บริการของเรา / Microscopic spine surgery

Microscopic spine surgery

Microscopic spine surgery
  • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแผลเล็กจากด้านหลัง (MIS TLIF)
  • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแผลเล็กจากด้านข้าง (OLIF, XLIF)
top line