บริการของเรา / การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ชนิดครึ่งข้อด้านใน หรือ ครึ่งข้อด้านนอก Unicondyla Knee Aethroplasty
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Total Knee Arthroplasty
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวกระดูกสะบ้าเข่า Patellar Resurfacing
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม Total Hip Arthroplasty
top line