ไลฟ์สไตล์ข้อดีมีสุข / หุ่นยนต์ MAKO ช่วยศัลยแพทย์เปลี่ยนข้อเทียมอย่างไร ?

หุ่นยนต์ MAKO ช่วยศัลยแพทย์เปลี่ยนข้อเทียมอย่างไร ?

โรงพยาบาลข้อดีมีสุข พามาดูเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม รุ่น MAKO ที่มีส่วนช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียมได้ดีขึ้น และแม่นยำมากยิ่งขึ้น นพ.ณพล สินธุวนิช และ รศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่า เเละข้อสะโพกเทียมได้อธิบายถึงการทำงานของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ตั้งแต่การวางแผนก่อนการผ่าตัด ไปจนถึงการผ่าตัดจริง โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการวางข้อก่อนการผ่าตัด การวัดขนาดของข้อสะโพกของคนไข้โดยการสร้างภาพ 3 มิติ จากเครื่อง CT Scan เพื่อดูการวางตำแหน่งของข้อเทียมให้เหมาะสม โดยมีความแม่นยำเป็นองศาที่สายตาของมนุษย์อาจมองเห็นไม่ได้ !

พฤหัส, 09 ก.พ. 2023
top line