ไลฟ์สไตล์ข้อดีมีสุข / เข่าเสื่อมรักษาได้ ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด แม่นยำ ปลอดภัย

เข่าเสื่อมรักษาได้ ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด แม่นยำ ปลอดภัย

รศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ และ นพ.ณพล สินธุวนิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม จากโรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข kdms มาแนะนำ #วิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อม ทั้งในรูปแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด พร้อมแนะนำเทคโนโลยีใหม่ช่วยผ่าตัดข้อเทียมด้วย #หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

จันทร์, 29 พ.ย. 2021
top line