บริการของเรา / การฉีดยา, สารทดแทนน้ำข้อเข่า หรือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) เข้าข้อเข่าเพื่อรักษาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม

การฉีดยา, สารทดแทนน้ำข้อเข่า หรือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) เข้าข้อเข่าเพื่อรักษาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม

การฉีดยา, สารทดแทนน้ำข้อเข่า หรือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) เข้าข้อเข่าเพื่อรักษาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม
top line