บริการของเรา / วางแผนการรักษาอาการหรือโรคโดยคำนึงถึงผลลัพท์การใช้งานของมือให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

วางแผนการรักษาอาการหรือโรคโดยคำนึงถึงผลลัพท์การใช้งานของมือให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

วางแผนการรักษาอาการหรือโรคโดยคำนึงถึงผลลัพท์การใช้งานของมือให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
แนะนำการปรับพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
กายภาพบำบัดโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด
ผ่าตัดเพื่อรักษาต้นเหตุของอาการเเละโรค ต่างๆใน แขนและมือเมื่อจำเป็น และมีข้อบ่งชี้
ผ่าตัดดามกระดูกหักเพื่อให้แขนและมือกลับมาใช้งานได้เร็ว
ผ่าตัดผ่านกล้องบริเวณข้อศอก ข้อมือ และข้อนิ้ว
ร่วมทำงานกับนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดหลังการผ่าตัด เพื่อฟื้นฟูการใช้งานของมือให้กลับมาใช้งานมือได้เร็ว และเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
top line

Login