แพ็กเกจและโปรโมชัน

ค้นหาแพ็กเกจหรือโปรโมชัน
แผนก
แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังคด เพื่อตรวจหาความคดเอียงของแนวกระดูกสันหลัง และประเมินองศาการคดของกระดูกสันหลังโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม...
package 3,000 บาท
package สิ้นสุด 31/12/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง...
package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ กับนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง...
package 4,200 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพบำบัดแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง...
package 8,000 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรมหรือลดอาการปวด ด้วยการฝังเข็มแบบตะวันตก Dry needling ไปยังกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งตัวเป็นก้อน และเป็นสาเหตุของอาการปวดโดยตรง (Trigger point)...
package 2,200 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรมหรือลดอาการปวด ด้วยคลื่นกระแทกช็อคเวฟ (Shockwave) 2,000 นัด โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง ให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้น...
package 3,600 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
1 2 3
top line