แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจความเสี่ยงการล้ม

ล้มบ่อย เดินไม่มั่นคง ลองตรวจความเสี่ยงการล้มและหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการล้มของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิต

package 2,500 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • ผู้สูงอายุที่อายุ 45-80 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีประวัติล้มบ่อย เดินได้ไม่มั่นคง
  • ผู้ที่มีโรคที่ส่งผลต่อการทรงตัว
  • ผู้ที่มีปัญหากระดูกพรุน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจประเมินโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  • ตรวจการทรงตัวเพื่อดูความเสี่ยงของการล้ม
  • ตรวจวัดกำลังกล้ามเนื้อเฉพาะมัดที่มีความสำคัญกับการทรงตัว
  • ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย เพื่อการทรงตัว

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line