แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูก กระดูกบาง พรุน

มวลกระดูกของเราจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ไปตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เสี่ยงกระดูกเปราะบาง และเกิดกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักยุบได้ง่าย แม้ได้รับอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง การตรวจสุขภาพกระดูกจึงช่วยให้ได้รับการประเมินภาวะกระดูกหรือกระดูกพรุน และดูแลรักษาสุขภาพกระดูกได้ทัน

package 4,000 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • ผู้หญิง 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ชาย 70 ปีขึ้นไป
  • หมดประจำเดือนก่อนอายุ 40 ปี
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคกระดูกพรุน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าใช้บริการ
  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจวัดมวลกระดูก ด้วยเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (DEXA Scan)
  • อ่านผลการตรวจวัดโดยแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ เพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกบาง หรือภาวะกระดูกพรุน
  • ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม  (TUG Test)

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line