แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจ Personalized Office Syndrome

ออฟฟิศซินโดรม เป็นโรคที่แพร่หลายในกลุ่มบุคคลที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เมื่อทำเป็นประจำ จึงเกิดเป็นอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ และอาจรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวเรื้อรัง ปวดหลัง ขยับร่างกายได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิม

โปรแกรมนี้ จึงถูกออกแบบโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมนักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจเช็กสรีระของคนไข้แต่ละคนอย่างละเอียด ประเมินโรคและอาการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมและตรงจุด กับคนไข้คนนั้นได้อย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด 

package 4,200 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่อายุ 20-50 ปี
  • พนักงานออฟฟิศ
  • ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  • ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆ
  • ผู้ที่ปวดบ่า ปวดคอ หน้ายื่น ไหล่ห่อ

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  • ตรวจประเมินวิเคราะห์ท่าทาง รวมทั้งแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อปรับท่าทางให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเฉพาะบุคคล
  • ภาพถ่ายทางรังสีของกระดูกสันหลังระดับคอ 2 ท่า (C-spine Xray AP / Lateral)

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line