แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Check up มือชา

แพ็กเกจตรวจสุขภาพมือชา

package 4,500 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่อายุ 20-60 ปีขึ้นไป
 • แม่บ้านที่ใช้มือและข้อมือเป็นประจำ
 • ผู้ที่มีอาชีพที่ใช้งานมือเป็นประจำ เช่น พนักงานออฟฟิศ แม่บ้าน
  เกมเมอร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานต่อครั้งการใช้งาน
 • ผู้ที่มีอาการมือชา หรือมีประวัติมือชา

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจประเมินโดยแพทย์เฉพาะทางด้านมือและข้อมือ
 • ตรวจวินิจฉัยทางไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
 • แปลผลตรวจและแนะนำการรักษาที่เหมาะสมโดยแพทย์เฉพาะทาง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line