แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด MAKO เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด

โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่าเเละข้อสะโพกเทียม

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม จำนวนวัน นอน รพ. ราคาเริ่มต้น* (บาท)
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เต็มข้อ 1 ข้าง
(Total Hip Arthroplasty)
5 วัน 4 คืน 362,000
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เต็มข้อ 1 ข้าง ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Total Hip Arthroplasty) 5 วัน 4 คืน 379,500
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.ข้อเทียมมาตรฐานสากล (Stryker, รุ่น Triathlon, สหรัฐอเมริกา) 1 ข้อ รวมอุปกรณ์ในการผ่าตัดทั้งหมด
2.ห้องพัก ประเภท Standard
3.รวมค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลรักษา
*ราคานี้รวมค่าอุปกรณ์ผ่าตัดที่ใส่ไว้ในร่างกาย เช่น สกรู หรือ สมอปักกระดูก, ไหมเย็บเส้นเอ็น
package 379,500* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024

เหมาะสำหรับ

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมการรักษานี้ได้คือผู้ป่วยที่แพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมนี้
 • ผู้เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม หรือ หัวกระดูกข้อสะโพกขาดเลือด
 • ผู้ที่รักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้น
รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ข้อเทียมมาตรฐานสากล (Stryker, รุ่น Triathlon, สหรัฐอเมริกา) 1 ข้อ รวมอุปกรณ์ในการผ่าตัดทั้งหมด
 • ห้องพัก Standard room 5 วัน 4 คืน
 • รวมค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลรักษา (ตามที่กำหนด)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการเเละราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาเฉพาะคนไข้คนไทย สำหรับคนไข้ชาวต่างชาติ รบกวนสอบถามราคาและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ข้อเทียมมาตรฐานสากล (Stryker, รุ่น Triathlon, สหรัฐอเมริกา) 1 ข้อ รวมอุปกรณ์ในการผ่าตัดทั้งหมด
 • ห้องพัก Standard room 5 วัน 4 คืน
 • รวมค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลรักษา (ตามที่กำหนด)

 

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเต็มข้อ 1 ข้าง โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด MAKO โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่าเเละข้อสะโพกเทียม  ...
package 330,000* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด MAKO เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่าเเละข้อสะโพกเทียม...
package 379,500* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
top line