แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ลดปวด รักษาออฟฟิศซินโดรม แบบเหมาๆ Mini-Level

รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง

package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ เรื้อรัง หรือเป็นโรค office syndrome
 • ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย หรือ เล่นกีฬา แล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง
รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนทำการรักษา
 • กายภาพบำบัดโดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมค่าเครื่องมือและค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าตรวจประเมินโดยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ราคาเริ่มต้น 500 บาท)
 • Package นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขาย การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง voucher ส่วนลดอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้บริการแทนได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ
 • ระยะเวลาในการใช้บริการตามแพคเกจภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อบริการแพคเกจ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนทำการรักษา
 • กายภาพบำบัดโดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง...
package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ กับนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง...
package 4,200 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพบำบัดแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง...
package 8,000 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
top line