แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package เช็กกระดูกพรุน โดยการตรวจมวลกระดูก

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Hip & Spine กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง เพื่อให้ทราบสภาวะความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพรุน

package 2,500 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023

เหมาะสำหรับ

 • เพศหญิงตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป และเพศชายอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ แต่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูก มีประวัติการใช้ยาสเตียรอยด์ ในการรักษาโรคข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์ หรือ โรค SLE
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคกระดูกพรุน
 • ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเร็วกว่าอายุ 45 ปี
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก มีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 19
รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจมวลกระดูก 2 ส่วน กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง โดยเครื่อง Dexa Scan
 • ฟังผลการตรวจมวลกระดูก และรับคำแนะนำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้บริการแทนได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ
 • ระยะเวลาในการใช้บริการตาม Package ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อบริการ Package
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นแพคเกจอื่นทุกกรณี
 • ไม่สามารถใช้ Package ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขาย การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึง voucher ส่วนลดอื่นๆได้

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจมวลกระดูก 2 ส่วน กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง โดยเครื่อง Dexa Scan
 • ฟังผลการตรวจมวลกระดูก และรับคำแนะนำโดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง...
package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ กับนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง...
package 4,200 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
รักษาออฟฟิศซินโดรม หรือลดอาการปวดด้วยการกายภาพบำบัดแบบครบวงจร โดยเครื่อง Ultrasound หรือ PMS หรือ TEN ร่วมกับการประคบร้อน หรือ ประคบเย็น และออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัด จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง...
package 8,000 บาท
package สิ้นสุด 31/03/2023
top line