ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น /

คุณมาลี ลือนุ้ย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน รวมถึงแม่บ้าน พยาบาล Part time ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี อยากให้โรงพยาบาลรักษาบุคลากรที่ดีแบบนี้ไว้ และส่วนตัวให้คะแนนในระดับ 5 ดาว ประทับใจมาก การมารักษาครั้งนี้ถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก

ศุกร์, 11 มี.ค. 2022
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
อาการที่เกี่ยวข้อง
top line