รีวิวจากคนไข้ / เล่าประสบการณ์รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยธาราบำบัด

เล่าประสบการณ์รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยธาราบำบัด

พฤหัส, 22 ธ.ค. 2022

คุณพรพรรณ หรือคุณแม่ของคุณบอย พิษณุ ได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms โดยคุณหมอเฉพาะทางด้านข้อเข่า ข้อสะโพกได้วินิจฉัยว่ามีภาวะ ข้อเข่าเสื่อม ซึ่งคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้ตรวจร่างกายและแนะนำโปรแกรม รักษาเข่าเสื่อม แบบไม่ผ่าตัดด้วยวิธีธาราบำบัด ซึ่งเป็นการฟื้นฟูข้อเข่าโดยการออกกำลังกายในน้ำ ดูแลโดยนักกายภาพบำบัด มาฟังประสบการณ์การรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยธาราบำบัด และความประทับใจจากคุณพรพรรณกันค่ะ 🙂

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line