บริการของเรา / การรักษาโรคมือ ข้อมือ และแขน ที่ kdms

การรักษาโรคมือ ข้อมือ และแขน ที่ kdms

มือและแขนของเราเป็นส่วนของร่างกายที่มีความสลับซับซ้อน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันล้วนเกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท การบาดเจ็บหรือโรคที่เกิดขึ้นกับมือและแขนของเราจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมาก ภาวะผิดปกติส่วนนี้มีความหลากหลาย ส่วนใหญ่มักเกิดจากการใช้งานซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุต่ออวัยวะส่วนนี้ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น อาการเจ็บ ปวด ชา หรือแม้แต่การใช้เคลื่อนไหวของข้อที่ไม่ปกติ อาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจรักษา และดูแลโดยศัลยแพทย์ทางมือที่มีความละเอียด คุ้นเคยกับโครงสร้างขนาดเล็กที่ซับซ้อนของมือและแขน

ส่องกล้องรักษาโดยศัลยแพทย์มือ ข้อมือ
แผลผ่าตัดเล็ก ฟื้นตัวไว

การวางแผนรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านนี้จะคำนึงผลลัพท์การใช้งานของมือให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความต้องการและความถนัดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปรับพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่างในชีวิตประจำวัน การใช้ยารักษา กายภาพบำบัด หรือการผ่าตัดเมื่อถึงข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม ศัลยแพทย์ทางมือต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ที่มีประสบการณ์โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้งานมือและแขนด้านนั้นใกล้เคียงปกติที่สุด บาดเจ็บน้อยที่สุด

โรคหรืออาการที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน

  • เจ็บบริเวณมือและนิ้ว นิ้วล็อก
  • เจ็บบริเวณข้อมือและข้อศอก มือส้นหรือแพลง
  • เอ็นข้อมือฉีกขาด
  • ปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบ
  • อาการชามือ ผังพืดทับเส้นประสาท
  • การบาดเจ็บของแขนหลังอุบัติเหตุ
  • กระดูกหักในบริเวณแขน มือ และนิ้ว
  • เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ
การกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือหลากหลายชนิด
การฉีดยาลดการอักเสบเฉพาะที่
การให้ยารับประทานแก้ไขอาการปวด
การฟื้นฟูสภาพหลังการบาดเจ็บด้วยกิจกรรมบำบัด
กายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละโรค
แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลด หลีกเลี่ยงปัจจัยต้นเหตุของโรค
การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อในบริเวณแขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้ว
การผ่าตัดเพื่อรักษาความผิดรูปของแขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วจากสาเหตุต่างๆ
การผ่าตัดดามกระดูกที่หักในบริเวณ แขน ข้อศอก ข้อมือ และนิ้ว
การผ่าตัดเพื่อรักษาเส้นประสาทที่ถูกกดทับ หรือบาดเจ็บในตำแหน่งต่างๆ
ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ (endoscopic carpal tunnel release)
การผ่าตัดเพื่อรักษาข้อมือผ่านกล้องขนาดเล็ก (wrist arthroscopy)
การผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บและการอักเสบของเอ็นจากสาเหตุต่างๆ

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
การผ่าตัดคลายพังผืดที่กดทับเส้นประสาทที่ข้อมือผ่านการส่องกล้อง แผลเล็ก อยู่ในตำแหน่งข้อมือ ซึ่งไม่ขัดขวางการใช้งานของมือ ทำให้ฟื้นตัวกลับไปใช้งานได้เร็ว...
package 61,500* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
การผ่าตัดคลายปลอกหุ้มเส้นเอ็นนิ้วมือ เพื่อรักษาอาการเจ็บ นิ้วงอเหยียดสะดุดจากโรคนิ้วล็อก (Trigger Finger) โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมือ ข้อมือ และเเขน...
package 18,500* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
บริการทั้งหมด
top line