บริการของเรา / การรักษาโรคข้อไหล่ที่ kdms

การรักษาโรคข้อไหล่ที่ kdms

อาการปวดไหล่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้า ทางด้านข้าง หรือ ทางด้านหลังข้อไหล่นั้น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย อาจมีสาเหตุโดยตรงจากความผิดปกติของข้อไหล่เองหรืออาจเกิดจากอาการปวดกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ หรือเกิดจากความผิดปกติของกระดูกคอก็ได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงอาจต้องตรวจเพิ่มเติมทาง ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์หรือการตรวจเอ็มอาร์ไอ (MRI)  เพื่อหาสาเหตุของโรคโดยทีมแพทย์

การปวดไหล่จากปัญหาของข้อไหล่นั้น อาจเกิดจากการอักเสบของเอ็นข้อไหล่, ความเสื่อมของเอ็นรอบข้อไหล่, การฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่, ภาวะข้อไหล่ติด, ข้อไหล่ไม่มั่นคงหลุดซ้ำบ่อย, เอ็นหัวไหล่ฉีก, ข้อไหล่อักเสบจากโรคของข้อไหล่เอง, ตลอดจนข้อไหล่เสื่อม ทั้งนี้การรักษาในแต่ละกลุ่มอาการมีความเหมือนและแตกต่างกัน บางอย่างสามารถใช้การรักษาโดยการพัก ลดการใช้งาน รวมถึงการรับประทานยาลดการปวดการอักเสบได้ แต่อย่างไรก็ดีหลายครั้งจำเป็นที่ควรมีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มอาการโดยการรักษาแบบองค์รวม กล่าวคือ นอกจากการรักษาโดยพัก การลดการใช้งาน และการใช้ยาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดที่เฉพาะเจาะจงกับอาการที่เป็น รวมถึงในบางครั้งอาจต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อรักษา ซึ่งการรักษาโดยทีมแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญอาจช่วยทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจเช็คร่างกายข้อไหล่
ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่

โรงพยาบาลข้อดีมีสุข KDMS ประกอบด้วยทีมดูแลรักษาที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาข้อไหล่ ทั้งการรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด การกายภาพบำบัด ตลอดจนการผ่าตัดในกรณีมีข้อบ่งชี้  ทั้งนี้หากท่านมีอาการผิดปกติของข้อไหล่ มีอาการปวดไหล่ หรือสงสัยว่าจะมีโรครอบๆข้อไหล่สามารถสอบถามได้จากทีมแพทย์ KDMS ได้    

โรคหรืออาการที่เกิดขึ้นบริเวณข้อไหล่

  • การอักเสบของเอ็นข้อไหล่ และ ความเสื่อมของเอ็นรอบข้อไหล่
  • ภาวะหินปูนเกาะเอ็นข้อไหล่
  • การฉีกขาดของเอ็นข้อไหล่
  • ภาวะข้อไหล่ติด
  • ข้อไหล่อักเสบจากโรคของข้อไหล่เอง
  • ข้อไหล่เสื่อม
  • ภาวะข้อไหล่ไม่มั่นคง หลุดซ้ำบ่อย
  • การบาดเจ็บของข้อต่อไหปลาร้าข้อไหล่
  • กระดูกข้อไหล่หัก
การให้ยาชนิดต่างๆ
การสั่งการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ
การแนะนำท่าบริหารกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกาย
การฉีดยาลดการอักเสบเฉพาะที่
ผ่าตัดส่องกล้องเย็บเอ็นหัวไหล่เพื่อลดอาการข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย
ผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล่
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าจากอาการบาดเจ็บ เช่น เอ็นไขว้หน้าฉีกขาด (ACL Injury) หรือโรคเกี่ยวกับข้อเข่าอื่นๆ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬาและข้อไหล่...
package 245,000* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ เพื่อรักษาอาการเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด (Rotator Cuff Tear), ข้อไหล่เสื่อม หรือโรคเกี่ยวกับข้อไหล่อื่นๆ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬาและข้อไหล่...
package 275,000* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
บริการทั้งหมด
top line