บริการของเรา / การรักษาโรคข้อเข่าและข้อสะโพกที่ kdms

การรักษาโรคข้อเข่าและข้อสะโพกที่ kdms

ข้อเข่า และ ข้อสะโพกของเรา เป็นข้อต่อหลักของร่างกาย ที่ทำหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนไหว และรับน้ำหนักของร่างกายอยู่เกือบตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ข้อเข่าและข้อสะโพกก็ถูกใช้งานต่อเนื่องยาวนานไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นด้ก่อให้เกิดความเสื่อม ทรุด สึก เสียหายของผิวข้อต่อทั้งสอง เกิดเป็นความเจ็บปวดขณะยืนเดิน ความผิดรูป โก่ง แอ่น ติด ขัดขณะเคลื่อนไหวข้อ รบกวนความสุข และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลรักษา โรคความเสื่อม และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับข้อเข่า ข้อสะโพก ทั้งการรักษาโดยไม่ผ่าตัดซึ่งมีหลายวิธีทั้งการฉีดสารเข้าข้อ, การกายภาพบำบัด, การฝึกบริหารกล้ามเนื้อ, ธาราบำบัด โดยออกแบบแผนการรักษา (kdms protocol) ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน ต้องการความแม่นยำสูง ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายให้เหมาะสม และจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงของศัลยแพทย์ เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด ฟื้นคืนการใช้งานข้อที่สมบูรณ์ให้กับคนไข้ เกิดเป็นความสุข และคุณภาพชีวิตที่ให้แก่คนไข้ของเรามากที่สุด

โรคหรืออาการที่มักเกิดขึ้นบริเวณข้อเข่าและข้อสะโพก

 • อาการปวดข้อเข่า ข้อบวม ติดขัด มีเสียงดังในข้อ
 • อาการขาโก่งงอผิดรูป
 • อาการปวดเสียว เจ็บ ในข้อเข่าเมื่อใช้งาน
 • อาการปวด ขัด ขาหนีบด้านหน้า หรือ ต้นขาด้านหน้าส่วนบน (ข้อสะโพก)
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคข้อสะโพกเสื่อม
 • โรคกระดูกหัวสะโพกขาดเลือด
ตรวจโดยศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพก
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
กายภาพหลังผ่าตัด

เราออกแบบบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ และ เป้าหมายของคนไข้ของเราเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายของเราคือ “KDMS เป็นคำตอบให้กับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อเข่า ของคนไข้ของเรา  KDMS-The Best Knee Solution” โดยเราให้ความสำคัญกับการรักษาทั้ง วิธีไม่ผ่าตัด ไปจนถึงวิธีการผ่าตัดรักษา โดยคนไข้จะมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการรักษาของตัวเอง ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางของเรา ตลอดระยะเวลาการดูแลรักษา

เรามีแพทย์เฉพาะทางโรคเข่าที่ครบทุกความชำนาญ แพทย์เฉพาะทางด้านการบาดเจ็บกีฬา, แพทย์เฉพาะทางด้านข้อเทียม, แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และมีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาการบาดเจ็บของอวัยวะในข้อเข่า (MRI) การกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และ การกายภาพบำบัดเชิงรุก (Active physiotherapy)

การรักษาที่ทีมแพทย์ของเราคัดเลือกแล้วว่า มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำมารักษาคนไข้ของเรา เช่น

 • การฉีดน้ำข้อเข่าเทียม (Hyaluronic injection)
 • การส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นไขว้เข่า หรือ หมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic knee surgery)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก เพื่อแก้ไขปัญหาปวดข้อ (Osteotomy to correct deformities)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเฉพาะที่ที่มีปัญหา (Partial knee replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Knee replacement surgery)
 • การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม (Robotics assisted surgery)

แพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าของ Kdms ร่วมกันออกแบบแผนการรักษาที่ผสมผสานทุกเทคนิควิธีการรักษาในปัจจุบัน มาเพื่อดูแลรักษาข้อเข่า ให้กับคนไข้ของเรา เพื่อสร้างผลลัพธ์ของการรักษาที่มากกว่าการหายจากโรค แต่ครอบคลุมไปถึงเป้าหมายการใช้ชีวิตที่คนไข้ของเราต้องการ ดังปณิธานของเรา “สร้างพลังให้ทุกการเคลื่อนไหว” Strengthen possibilities

การบำบัดในน้ำ (Hydrotherapy)
โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อ
การกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือหลากหลายชนิด
การใช้ยาลดอาการปวดข้อ และ ยากลุ่มบำรุงข้อชนิดต่างๆ
การฉีดยา, สารทดแทนน้ำข้อเข่า
การกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และ การกายภาพบำบัดเชิงรุก (Active Rehabilitation)
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวกระดูกสะบ้าเข่า Patellar Resurfacing
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Total Knee Arthroplasty
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ชนิดครึ่งข้อด้านใน หรือ ครึ่งข้อด้านนอก Unicondyla Knee Aethroplasty
การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม Robotis assisted surgery
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Knee replacement surgery
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเฉพาะครึ่งที่มีปัญหา Partial knee replacement
การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก เพื่อแก้ไขปัญหาปวดข้อ Osteotomy to correct deformities

ความประทับใจผู้บริการในแผนกนี้

พอเข้ามาก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี รพ.ไม่น่ากลัว ทำคล้ายโรงแรม สะอาดดูดี ชอบที่เป็นรพ.เฉพาะทาง ดูได้อย่างละเอียด รู้ปัญหาที่แท้จริง จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตัวเอง แล้วก็แนะนำต่อให้กับผู้อื่นเวลาเขามีปัญหาข้อค่ะ

คุณสุดาวรรณ อังคานุกูลวิทย์

อาการปวดเข่า เข่ามีเสียง

ไม่ได้พบหมอมา 2-3 ปี เพราะกลัวโควิด พอมีโอกาสได้มาที่นี่ ดีใจที่ได้มาพบคุณหมอค่ะ คุณหมอแนะนำดีมาก สถานที่ก็สะอาด คนไม่พลุกพล่าน เรียบหรูดูดี ถ้าวันหนึ่งเจ็บอีก ที่นี่ก็จะเป็นที่แรกที่นึกถึง

คุณรณพร หลงสมบูรณ์

อาการปวดเข่า 2 ข้าง เดินไม่สะดวก

พอมาตรวจแล้วพบว่าเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น คุณหมอแนะนำวิธีป้องกันดี เจ้าหน้าที่ก็ใส่ใจ เราถามเรื่องอื่นนอกจากเรื่องรักษา ก็ยินดีให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ส่วนตัวประทับใจการบริการ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ค่ะ

คุณกัณฐิภา อ่อนช้อย

อาการแสบร้อนในเข่า เข่าไม่มีแรง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเต็มข้อ 1 ข้าง โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด MAKO โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่าเเละข้อสะโพกเทียม  ...
package 330,000* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด MAKO เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดข้อเข่าเเละข้อสะโพกเทียม...
package 379,500* บาท
package สิ้นสุด 30/06/2024
บริการทั้งหมด
top line