บริการของเรา / ข้อเข่าและข้อสะโพก (Orthopedics Adult Reconstructive Surgery )

ข้อเข่าและข้อสะโพก (Orthopedics Adult Reconstructive Surgery )

ข้อเข่า และ ข้อสะโพกของเรา เป็นข้อต่อหลักของร่างกาย ที่ทำหน้าที่สำคัญในการเคลื่อนไหว และรับน้ำหนักของร่างกายอยู่เกือบตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป ข้อเข่าและข้อสะโพกก็ถูกใช้งานต่อเนื่องยาวนานไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นด้ก่อให้เกิดความเสื่อม ทรุด สึก เสียหายของผิวข้อต่อทั้งสอง เกิดเป็นความเจ็บปวดขณะยืนเดิน ความผิดรูป โก่ง แอ่น ติด ขัดขณะเคลื่อนไหวข้อ รบกวนความสุข และคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก

         ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลรักษา โรคความเสื่อม และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับข้อเข่า ข้อสะโพก ทั้งการรักษาโดยไม่ผ่าตัดซึ่งมีหลายวิธีทั้งการฉีดสารเข้าข้อ, การกายภาพบำบัด, การฝึกบริหารกล้ามเนื้อ, ธาราบำบัด โดยออกแบบแผนการรักษา (kdms protocol) ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน ต้องการความแม่นยำสูง ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายให้เหมาะสม และจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงของศัลยแพทย์ เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุด ฟื้นคืนการใช้งานข้อที่สมบูรณ์ให้กับคนไข้ เกิดเป็นความสุข และคุณภาพชีวิตที่ให้แก่คนไข้ของเรามากที่สุด

โรคหรืออาการที่เป็นความเชี่ยวชาญ ชำนาญอาการปวดข้อเข่า ข้อบวม ติดขัด มีเสียงดังในข้อ

 • อาการขาโก่งงอผิดรูป
 • อาการปวดเสียว เจ็บ ในข้อเข่าเมื่อใช้งาน
 • อาการปวด ขัด ขาหนีบด้านหน้า หรือ ต้นขาด้านหน้าส่วนบน (ข้อสะโพก)
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • โรคข้อสะโพกเสื่อม
 • โรคกระดูกหัวสะโพกขาดเลือด

Knee ข้อเข่า

โรค หรือ อาการที่เกิดกับข้อเข่า เกิดจากสองสาเหตุใหญ่ๆ คือ

 • เกิดจากการบาดเจ็บ ซึ่งเกิดขณะเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุ เช่น ตกบันได
 • เกิดจากความเสื่อมตามอายุและการใช้งาน ซึ่งคือ โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis knee

เราออกแบบบริการโดยคำนึงถึงความต้องการ และ เป้าหมายของคนไข้ของเราเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายของเราคือ “KDMS เป็นคำตอบให้กับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อเข่า ของคนไข้ของเรา  KDMS-The Best Knee Solution” โดยเราให้ความสำคัญกับการรักษาทั้ง วิธีไม่ผ่าตัด ไปจนถึง วิธีการผ่าตัดรักษา โดยคนไข้จะมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการรักษาของตัวเอง ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางของเรา ตลอดระยะเวลาการดูแลรักษา

เรามีแพทย์เฉพาะทางโรคเข่าที่ครบทุกความชำนาญ แพทย์เฉพาะทางด้านการบาดเจ็บกีฬา, แพทย์เฉาพะทางด้านข้อเทียม, แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เครื่องมือประสิทธิภาพสูงในการตรวจหาการบาดเจ็บของอวัยวะในข้อเข่า (MRI)

การกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และ การกายภาพบำบัดเชิงรุก (Active psysiotherapy)

การรักษาที่ทีมแพทย์ของเราคัดเลือกแล้วว่า มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำมารักษาคนไข้ของเรา อาทิ

 • การฉีดน้ำข้อเข่าเทียม (Hyaluronic injection) การฉีดเกล็ดเลือดปั่น (PRP injection) ที่ข้อเข่า
 • การส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นไขว้เข่า หรือ หมอนรองกระดูกเข่า Arthroscopic knee surgery
 • การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก เพื่อแก้ไขปัญหาปวดข้อ Osteotomy to correct deformities
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเฉพาะครึ่งที่มีปัญหา Partial knee replacement
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Knee replacement surgery
 • การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม Robotis assisted surgery

แพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่าของ Kdms ร่วมกันออกแบบแผนการรักษาที่ผสมผสานทุกเทคนิควิธีการรักษาในปัจจุบัน มาเพื่อดูแลรักษาข้อเข่า ให้กับคนไข้ของเรา เพื่อสร้างผลลัพธ์ของการรักษาที่มากกว่าการหายจากโรค แต่ครอบคลุมไปถึงเป้าหมายการใช้ชีวิตที่คนไข้ของเราต้องการ ดังปณิธานของเรา Strengthen possibilities

การบำบัดในน้ำ (Hydrotherapy)
โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อ
การกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือหลากหลายชนิด
การฉีดยา, สารทดแทนน้ำข้อเข่า หรือ เกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Rich Plasma) เข้าข้อเข่าเพื่อรักษาอาการปวดจากโรคข้อเข่าเสื่อม
การใช้ยาลดอาการปวดข้อ และ ยากลุ่มบำรุงข้อชนิดต่างๆ
การกายภาพบำบัดเฉพาะทาง และ การกายภาพบำบัดเชิงรุก (Active Rehabilitation)
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม Total Hip Arthroplasty
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวกระดูกสะบ้าเข่า Patellar Resurfacing
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Total Knee Arthroplasty
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ชนิดครึ่งข้อด้านใน หรือ ครึ่งข้อด้านนอก Unicondyla Knee Aethroplasty
การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม Robotis assisted surgery
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งข้อ Knee replacement surgery
การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบเฉพาะครึ่งที่มีปัญหา Partial knee replacement
การผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก เพื่อแก้ไขปัญหาปวดข้อ Osteotomy to correct deformities
การส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นไขว้เข่า หรือ หมอนรองกระดูกเข่า Arthroscopic knee surgery
top line