บริการของเรา / การรักษาโรคกระดูกสันหลัง (Spine surgery)

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง (Spine surgery)

กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบนตั้งแต่ศีรษะลำตัวแล้วผ่านลงไปยังช่วงล่าง มีข้อต่อเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และยังมีหน้าที่ในการปกป้องเส้นประสาทที่อยู่ภายใน เป็นโครงสร้างของร่างกายที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเกือบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือแม้แต่การนอนก็ตาม เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติก็จะนำมาซึ่ง อาการเจ็บปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขาอ่อนแรงชาเวลาเดินยืน ปวดคอร้าวลงสะบักหรือแขน ก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังKDMS เป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการหาสาตุและให้การรักษา โดยทำการออกแบบการรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เราให้การรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัด และรักษาโดยการผ่าตัดแบบแผลเล็กบาดเจ็บน้อย ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง ทำให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้สามารถรักษาโรคได้อย่างตรงจุด ปลอดภัย และกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข

โรคหรืออาการที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ

  • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังผิดรูป
  • โรคกระดูกสันหลังทรุดตัวจากกระดูกพรุน
  • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ
  • กระดูกสันหลังเคลื่อน
  • อาการปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอร้าวลงแขน
  • อาการปวดหลังช่วงเอว
  • อาการปวดคอร้าวไปไหล่หรือสะบัก
การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง (Vertebroplasty)
การฉีดยาระงับปวดที่เส้นประสาท
การให้ยารับประทานแก้ไขอาการปวด
โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อหลัง
กายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิด
ผ่าตัดกระดูกคอเพื่อแก้ไขการกดทับเส้นประสาท
การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลัง
top line