บริการของเรา / เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Sport Medicine)

เวชศาสตร์การกีฬา และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Sport Medicine)

เราเป็นศูนย์รวมความชำนาญการในด้านการให้การรักษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทำการรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์ส่องกล้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก ทั้งข้อไหล่ ข้อเข่า แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดทำกายภาพบำบัดหลังจากผ่าตัด ฟื้นฟูเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยเสริมสมรรถภาพร่างกายทำให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดให้การรักษาร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตหรือเล่นกีฬาที่ตัวเองรักให้ได้เร็วที่สุด

นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบพื้นที่ให้การรักษา Co-treatment space ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างที่ใช้ในการตรวจสมรรถนะร่างกาย ทำการทดสอบความแข็งแรง ความคล่องตัว ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด รวมถึงมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย ส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โรคหรืออาการที่เชี่ยวชาญชำนาญ

  • เส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด
  • หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด
  • เส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
  • หัวไหล่หลุดซ้ำบ่อย หลุดซ้ำ
  • อาการเข่าหลวม, มีเสียงคลิก เจ็บ
  • เจ็บหัวไหล่
  • ไหล่ติด ขยับได้น้อย
  • หัวไหล่อ่อนแรง ยกกางแขนลำบาก
การให้ยาลดอักเสบ
การฉีดยาเพื่อลดอาการปวดอักเสบเฉพาะจุด
การฝึกบริหารสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการหลวมของข้อต่างๆ
ผ่าตัดส่องกล้องเย็บเอ็นหัวไหล่เพื่อลดอาการข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย
ผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล่
ผ่าตัดส่องกล้องเย็บหมอนรองข้อเข่า
ผ่าตัดส่องกล้องสร้างเอ็นไขว้หน้า/เอ็นไขว้หลัง
top line