บริการของเรา / การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
  • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแผลเล็กจากด้านหลัง (MIS TLIF)
  • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแผลเล็กจากด้านข้าง (OLIF, XLIF)
top line

Login