บริการของเรา / การผ่าตัดเพื่อรักษาเส้นประสาทที่ถูกกดทับ หรือบาดเจ็บในตำแหน่งต่างๆ

การผ่าตัดเพื่อรักษาเส้นประสาทที่ถูกกดทับ หรือบาดเจ็บในตำแหน่งต่างๆ

การผ่าตัดเพื่อรักษาเส้นประสาทที่ถูกกดทับ หรือบาดเจ็บในตำแหน่งต่างๆ
top line