บริการของเรา / ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ (endoscopic carpal tunnel release)

ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ (endoscopic carpal tunnel release)

ผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษากลุ่มอาการเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ (endoscopic carpal tunnel release)
top line