บริการของเรา / ผ่าตัดส่องกล้องเย็บเอ็นหัวไหล่เพื่อลดอาการข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย

ผ่าตัดส่องกล้องเย็บเอ็นหัวไหล่เพื่อลดอาการข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย

ผ่าตัดส่องกล้องเย็บเอ็นหัวไหล่เพื่อลดอาการข้อไหล่หลวมหลุดบ่อย
top line