ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic Spine Surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally Invasive Spine Surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Adult Reconstructive Spine Surgery

การศึกษา

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line