ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spinal interventions
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Vertebroplasty/Kyphoplasty
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIS TLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน LLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIDLF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Percutaneous pedicle screw

การศึกษา

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line