ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimal invasive surgery for Foot & Ankle problems including arthroscopy and endoscopy 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Deformity correction ex.flatfoot , hallux vulgus, cavovarus  
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Total ankle replacement 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Foot & Ankle fracture

การศึกษา

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line