บริการของเรา / การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

การฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ หมอฟื้นฟู และทีมสหสาขาวิชา ได้แก่ นักกายภาพบำบัดและนักเวชศาสตร์การกีฬา

            เพราะที่ KDMS เราใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของคุณ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของผู้มารับบริการแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตามและเพื่อให้ท่านหายปวด หรือสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด เราจึงเตรียมทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ได้แก่  นักกายภาพบำบัด และนักเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นทีมงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือหมอฟื้นฟูซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท รวมทั้งกระดูกและข้อ ที่เน้นการรักษาแบบประคับประคองตั้งแต่ระยะเฉียบพลันจนถึงระยะเรื้อรัง ซึ่งการให้การรักษาของทีมฟื้นฟูและกายภาพบำบัดของ  KDMSนั้น เราเน้นการรักษาแบบ Active Rehab กล่าวคือเน้นการออกกำลังกายด้วยวิธีและเครื่องมือต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่ซ่อมแซมระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและข้อในระยะยาว ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ และเราเน้นการวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บอย่างจริงจัง เช่น วิเคราะห์ท่าทางที่ผิดที่อาจกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ เป็นต้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าด้วยทีมการดูแลที่ครบวงจรจะช่วยดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของคุณในระยะยาว

โรคหรืออาการที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ

 • โรคที่เกี่ยวกับการปวดกล้ามเนื้อต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อยึดตึงเป็นพังผืด Fibromyalgia
 • โรคออฟฟิศซินโดรม หรือโรคที่เกี่ยวช้องกับการทำงานซ้ำๆ เช่น เอ็นข้อมืออักเสบ นิ้วล็อค เป็นต้น
 • ปวดตึงต้นคอ คอแข็ง หน้ายื่นไหล่ห่อ หรืออาการปวดต้นคอจากกระดูกคอเสื่อม
 • โรคที่เกิดจากความเสื่อมของข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม เป็นต้น 
 • โรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังยุบ หมอนรองกระดูกปลิ้นหรือหลังคด
 • อาการปวดหลังจากการใช้งานที่ผิด ท่าทางที่ไม่เหมาะสม
 • โรคที่ทำให้เกิดอาการอ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะจากการถูกกดทับของเส้นประสาท  อาการชาจากการกดทับของเส้นประสาท
 • อาการชา ปวดเสียว จากเส้นประสาทบาดเจ็บ หรือการถูกตัดขา
 • ภาวะข้อติดจากสาเหตุต่างๆ ข้อผิดรูป
 • อาการปวดข้อไหล่ หรืออาการข้อไหล่ติด
 • การบาดเจ็บจากกีฬา ที่เน้นการรักษาแบบประคับประคอง หรือการทำกายภาพบำบัด
 • การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดทางกระดูกและข้อต่างๆ รวมทั้งภายหลังจากการส่องกล้องต่างๆ
 • อาการปวดฝ่าเท้า ข้อเท้าพลิก โดยเน้นที่การรักษาแบบประคับประคอง
 • ปวดเส้นเอ็นต่างๆ
 • ภาวะโรคทางกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อที่พบในเด็ก เช่น ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน  เท้าแบน เท้าปุก หลังคด เป็นต้น

บริการการรักษา

 • ออกแบบแผนการรักษาแบบประคับประคองของโรคต่างๆโดยทำงานร่วมกับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นักกายภาพ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
 • การให้การรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆที่เน้นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด
  – การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง High intensity laser therapy
  – การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic stimulation
  – การสั่งการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ
  – การแนะนำท่าบริหารกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกาย
  – การสั่งการรักษาด้วยวารีบำบัด (Hydrotherapy)
  – การสั่งกายอุปกรณ์ต่าง ๆ แผ่นรองเท้า
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าวินิจฉัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาชา หรืออ่อนแรง
การให้ยาชนิดต่างๆ
การฝังเข็มเฉพาะที่หรือการฉีดยาเฉพาะที่
การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Extracorporeal shock wave therapy
การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง High intensity laser therapy
การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic stimulation
การสั่งการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยเครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ
การแนะนำท่าบริหารกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกาย
การสั่งการรักษาด้วยวารีบำบัด (Hydrotherapy)
การสั่งกายอุปกรณ์ต่างๆ แผ่นรองเท้า
top line