บริการของเรา / การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ kdms

การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่ kdms

กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อโดยรอบมีหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกายส่วนบนตั้งแต่ศีรษะลำตัวแล้วผ่านลงไปยังช่วงล่าง มีข้อต่อเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และยังมีหน้าที่ในการปกป้องเส้นประสาทที่อยู่ภายใน เป็นโครงสร้างของร่างกายที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันเกือบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง หรือแม้แต่การนอนก็ตาม เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติก็จะนำมาซึ่ง อาการเจ็บปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขาอ่อนแรงชาเวลาเดินยืน ปวดคอร้าวลงสะบักหรือแขน ก็จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกสันหลังKDMS เป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการหาสาตุและให้การรักษา โดยทำการออกแบบการรักษาร่วมกับทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เราให้การรักษาทั้งแบบไม่ผ่าตัด และรักษาโดยการผ่าตัดแบบแผลเล็กบาดเจ็บน้อย ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง ทำให้ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้น โดยมีความมุ่งหวังให้สามารถรักษาโรคได้อย่างตรงจุด ปลอดภัย และกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมีความสุข

โรคหรืออาการที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ

  • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังผิดรูป
  • โรคกระดูกสันหลังทรุดตัวจากกระดูกพรุน
  • กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ
  • กระดูกสันหลังเคลื่อน
  • อาการปวดหลังร้าวลงขา ปวดคอร้าวลงแขน
  • อาการปวดหลังช่วงเอว
  • อาการปวดคอร้าวไปไหล่หรือสะบัก
การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลัง (Vertebroplasty)
การให้ยารับประทานแก้ไขอาการปวด
การฉีดยาระงับปวดที่เส้นประสาท
โปรแกรมการบริหารกล้ามเนื้อหลัง
กายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิด
ผ่าตัดกระดูกคอเพื่อแก้ไขการกดทับเส้นประสาท
การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลัง
ผ่าตัดกระดูกคอ (ACDF, ACCF, Laminectomy fusion, Laminoplasty)
การผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก (MIS TLIF, OLIF, XLIF, ALIF)
การผ่าตัดหลังแบบส่องกล้อง (Endoscopic discectomy, decompression)

ความประทับใจผู้บริการในแผนกนี้

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน รวมถึงแม่บ้าน พยาบาล Part time ที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี อยากให้โรงพยาบาลรักษาบุคลากรที่ดีแบบนี้ไว้ และส่วนตัวให้คะแนนในระดับ 5 ดาว ประทับใจมาก การมารักษาครั้งนี้ถือว่าฟื้นตัวเร็วมาก

คุณมาลี ลือนุ้ย

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง Post MIS-TLIF

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ผ่าตัดส่องกล้อง Endoscope  แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว รักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสา...
package 346,000* บาท
package สิ้นสุด 31/03/2024
ผ่าตัดส่องกล้อง MIS TLIF 1 ระดับ เพื่อรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อ...
package 416,000* บาท
package สิ้นสุด 31/03/2024
รักษาโรคทางกระดูกสันหลังด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง...
package 35,000* บาท
package สิ้นสุด 31/03/2024
บริการทั้งหมด
top line