เพราะ...กระดูกและข้อ
เป็นหัวใจหลักในการเคลื่อนไหว
ข้อดี...จึงมีสุข
- KDMS Hospital
วิสัยทัศน์
เราจะเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การรักษาโรคกระดูกและข้อในประเทศไทย
ทำไมต้อง KDMS ?
why1
Professionalism and Specialty
มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เป็นมืออาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
why2
Teamwork
นำความรู้และความถนัดเฉพาะด้านของคนในทีม
ทำให้คนไข้หายดีและกลับไปใช้ชีวิตได้ดีที่สุด
why3
Purification of Demand
ออกแบบการรักษาเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์
และวิถีชีวิตของคนไข้
why4
Omotenashi
บริการด้วยความจริงใจ ใส่ใจแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย
พร้อมแก้ปัญหาในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดไม่ถึง
เช็กอาการก่อนพบแพทย์
โปรดเลือกตำแหน่งที่มีอาการ
ไลฟ์สไตล์ข้อดีมีสุข
top line