ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive Spine surgery 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Adult spinal deformity surgery 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Scoliosis deformity correction


การศึกษา

2004
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2009
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2010
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2013
Training Course Percutaneous endoscopic surgery of lumbar and thoracic spine, Institute of anatomy, Tubigen, Germany
2013-2014
Fellowship in Spine Surgery ,University of California Davis, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

17.00-20.00 น. (งดออกตรวจวันที่ 19 พฤษภาคม 2565)

ศุกร์

เสาร์

14.00-16.00 น.

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
ใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเฮียตุ้ย จากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ชอบก้มหลังยกของหนัก หรือออกกำลังในท่าที่ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดอาการ #ปวดหลังเรื้อรัง #ปวดเอว #ปวดหลังร้าวลงขา #ขาชา อาจทำให้ #กระดูกสันหลังปลิ้น จนกลายเป็น #โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่รู้ตัว !
top line