แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักวิ่ง

โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักวิ่งโดยเฉพาะเพื่อทดสอบร่างกายและประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการลงแข่งขันวิ่ง

package 2,900 บาท
package สิ้นสุด 30/09/2022

เหมาะสำหรับ

 • นักกีฬาวิ่ง มาราธอน เทรล และอื่นๆ
 • ผู้ที่กำลังเริ่มลงแข่งขันวิ่ง มาราธอน เทรล และอื่นๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจและประเมินโดย พญ. ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟืนฟู ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ kdms
 • รายละเอียดการตรวจประเมิน ได้แก่
  • ตรวจประเมินท่าทาง (Postural Assessment)
  • การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และวิเคราะห์โภชนาการ  (Body Composition&Nutrition Analysis)
  • วัดความอ่อนตัว  (Flexibility Test)
  • วัดกำลัง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength&Power Test)
  • วัดการทรงตัว (Balance Test)
  • วัดความคล่องแคล่วว่องไว (Agility Test)
  • วิเคราะห์เท้า (Foot Analysis) เพื่อดูลักษณะเท้า และประเมินเรื่องการใส่รองเท้าวิ่ง
 • หลังการตรวจจะได้รับผลการทดสอบทั้งหมด ท่าออกกำลังกาย ข้อมูลโภชนาการส่วนบุคคล รวมถึงคำแนะนำเรื่องการวิ่งโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line