แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ตรวจมวลกระดูก โดยเครื่อง Dexa Scan

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Hip & Spine กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง เพื่อให้ทราบสภาวะความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพรุน

package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • เพศหญิงตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป และเพศชายอายุ 70 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ แต่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูก มีประวัติการใช้ยาสเตียรอยด์ ในการรักษาโรคข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์ หรือ โรค SLE
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคกระดูกพรุน
  • ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเร็วกว่าอายุ 45 ปี
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก มีดัชนีมวลกายต่ำกว่า 19

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจมวลกระดูก 2 ส่วน กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง โดยเครื่อง Dexa Scan
  • ฟังผลการตรวจมวลกระดูกและรับคำแนะนำโดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

top line