แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ตรวจสุขภาพข้อเข่า

โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า เพื่อตรวจและประเมินโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อเข่า

package 4,700 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022

เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีอาการปวด ตึง เสียวเข่า มีเสียงดังในเข่า รู้สึกว่าเข่าหลวม ไม่ค่อยมีแรง อาการอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดหลังจากอุบัติเหตุไม่รุนแรง เช่น ล้ม หรือเข่าพลิกเบา

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพก
  • ตรวจประเมินการทำงานของข้อเข่า ความผิดปกติของข้อต่อ และกล้ามเนื้อเหยียดงอข้อเข่า
  • เอกซเรย์สะโพกเข่าข้อเท้า ในขณะะยืนลงน้ำหนัก เพื่อตรวจดูภาวะข้อเสื่อม หรือกระดูกงอก
  • ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดงอ ข้อเข่า (Legs press assessment)
  • ตรวจประเมินคุณภาพในการเดิน และความเสี่ยงต่อการส้ม (TUG Test)

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Hip & Spine กระดูกส่วนสะโพกและกระดูกส่วนหลัง เพื่อให้ทราบสภาวะความแข็งแรงของกระดูก ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการวางแผนดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะกระดูกพรุน...
package 2,300 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022
โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า เพื่อตรวจและประเมินโรคข้อเข่าเสื่อม และโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อเข่า...
package 4,700 บาท
package สิ้นสุด 30/06/2022
top line