แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Package ตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังคด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังคด เพื่อตรวจหาความคดเอียงของแนวกระดูกสันหลัง และประเมินองศาการคดของกระดูกสันหลังโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

package 3,000 บาท
package สิ้นสุด 31/12/2023

เหมาะสำหรับ

 • เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่สงสัยว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคด
 • ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 50 ปี ที่มีความเสี่ยงด้านกระดูกสันหลังเสื่อม
 • ผู้ที่มีปัญหาการเดิน สังเกตว่าเดินเอียง ไหล่ไม่เท่ากัน
 • ปวดหลังบ่อย ปวดหลังเรื้อรัง
รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง 
 • เอกซเรย์กระดูกสันหลังตลอดทั้งแนวด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อดูองศาการคดเอียง ว่าคดมากน้อยเพียงใด 
 • แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เช่น การทำกายภาพ การรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 •  ราคาดังกล่าวรวมค่าพบแพทย์ตรวจกระดูกสันหลัง, ค่า x-ray และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • หากแพทย์วินิจฉัยในการทำหัตถการเพิ่มเติมนอกเหนือรายละเอียดในแพ็กเกจ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้บริการแทนได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ราคา และอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่นทุกกรณี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขาย, การเรียกเก็บกับบริษัทคู่สัญญา, บริษัทประกัน รวมถึง voucher ส่วนลดอื่นๆได้
 •  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา

สอบถามเพิ่มเติม

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

รายละเอียดแพ็กเกจ
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง 
 • เอกซเรย์กระดูกสันหลังตลอดทั้งแนวด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อดูองศาการคดเอียง ว่าคดมากน้อยเพียงใด 
 • แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เช่น การทำกายภาพ การรักษาด้วยยา หรือการผ่าตัด

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกสันหลังคด เพื่อตรวจหาความคดเอียงของแนวกระดูกสันหลัง และประเมินองศาการคดของกระดูกสันหลังโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสม...
package 3,000 บาท
package สิ้นสุด 31/12/2023
รักษาโรคทางกระดูกสันหลังด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง...
package 29,900* บาท
package สิ้นสุด 31/12/2023
ผ่าตัดส่องกล้อง Endoscope 1 ระดับ เพื่อรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง...
package 300,000* บาท
package สิ้นสุด 31/12/2023
top line